Ved tariffoppgjøret 2017 fortsetter moderniseringen av lønns- og forhandlingssystemet i staten. Dette vil innebære i ytterligere endringer i hovedtariffavtalen, i tillegg til de endringene som ble foretatt i HTA i tariffoppgjøret 2016.

Akademikerne vil avholde en rekke regionale konferanser for opplæring av sine tillitsvalgte i endringene i tariffavtalen, samt praktiske råd vedrørende utforming av lokal lønnspolitikk og gjennomføringen av lokale forhandlinger.

 

Påmeldingfrister

Merk at dette er populære kurs som raskt blir fulltegnet. Det oppfordres til snarlig påmelding. En automatisk bekreftelse blir sendt etter påmelding.

 

Kostnader - utgifter

Deltakelse på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold og eventuelt dekning av tapt arbeidsinntekt, må avtales med egen medlemsforening. Slike utgifter skal etter avholdt kurs sendes egen medlemsforening for refusjon. Frist for innsendelse av slike utgifter er 14 dager etter kurset. Reiseregningsskjema fra egen medlemsforening bør benyttes.

Det bes om påmelding til det kurset som arrangeres nærmest hjemstedet/arbeidsstedet.

 

Kontakt

Dersom du har problemer med din påmelding, eller har spørsmål kan du kontakte Eva Løvseth hos Meetings AS på telefon 46 97 78 18 eller e-post: akademikerne2017@event123.no

 

 
 
 
                   
Meetiongs Logo Powered by WebSite AS