“Hovedtariffavtalen anno 2017 – hva skjer nå? ”
Tariffkurs for tillitsvalgte i statens tariffområde

09:30 -  10:00  

 

Registrering, kaffe og lett frokost

 

10:00 – 10:30

 

Prosessen frem til HTA 2017

 

10:30 – 11:30

 

 

 

Resultatet av tariffoppgjøret 2017

 - Endringer i HTA

 - Økonomisk handlingsrom

12:00-13:00

 

Lunsj

 

12:30-13:00

 

 

 

Lokal lønnspolitikk

 - Betydningen av lokal lønnspolitikk – lokalt handlingsrom

 

13:00 – 13:30 

 

 

 

Lokal lønnspolitikk

 - Tips og råd

 - Tillitsvalgtes rolle

Pauser ved behov

 

13:30 – 14:45

 

 

 

Lokale forhandlinger

  • Praktisk gjennomføring
  • Akademikersamarbeid
  • Tvisteløsning

14:45 - 15:00

 

Hva nå?

 

15:00 Vel hjem og takk for denne gang!

 

 

                   

 

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS