Tillitsvalgt i kommune? Meld deg på tariffkonferanse her!

Vil du lære mer om lokale forhandlinger? Tillitsvalgte i Akademikerne kommune kan delta gratis på regionale konferanser. Se programmet under.

Regionale opplæringskonferanser for kommunal sektor


Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Det vil bli avholdt 4 kurs før sommeren og 11 kurs etter sommeren. 
Kursinnhold er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet pluss kap. 3 i bedriftsavtalen og er for tillitsvalgte og kontaktpersoner

 

 

 

Tillitsvalgt i stat? Meld deg på tariffkonferanse her!

I etterkant av tariffoppgjøret 2019, vil Akademikerne gjennomføre sine årlige regionale kurs i Hovedtariffavtalen. Vi oppfordrer deg som tillitsvalgt til å melde deg på et kurs i nærheten av deg.

Akademikernes Hovedtariffavtale har nå virket noen år, og vi har gradvis endret og justert lønns- og forhandlingssystemet.

Vi vil i de regionale kursene gi en innføring i Hovedtariffavtalens relevante bestemmelser for lokale forhandlinger, og vi vil i tillegg gå nærmere inn på hvilke muligheter som ligger i vårt lønns- og forhandlingssystem. Vi vil belyse og gi en innføring i hvilket spillerom dere har lokalt, innenfor vårt system.
Kurset legger opp til en praktisk tilnærming.

 

Påmeldingfrister

Merk at dette er populære kurs som raskt blir fulltegnet. Det oppfordres til snarlig påmelding. En automatisk bekreftelse blir sendt etter påmelding.

 

Kostnader - utgifter

Deltakelse på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold og eventuelt dekning av tapt arbeidsinntekt, må avtales med egen medlemsforening.
Slike utgifter skal etter avholdt kurs sendes egen medlemsforening for refusjon. Frist for innsendelse av slike utgifter er 14 dager etter kurset.
Reiseregningsskjema fra egen medlemsforening bør benyttes.

Det bes om påmelding til det kurset som arrangeres nærmest hjemstedet/arbeidsstedet.

 

Kontakt

Dersom du har problemer med din påmelding, eller har spørsmål kan du kontakte Eva Løvseth og Anita Hammersvik hos Meetings AS på telefon 46 97 78 18 eller e-post: tariff2019@event123.no

 

 
 
 
                   
Meetiongs Logo Powered by WebSite AS