Program:

Akademikerne kommune

Kurs for tillitsvalgte og kontaktpersoner

Lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og 5 i det kommunale avtaleområdet
Lokale forhandlinger i de kommunale konkurranseutsatte bedriftene

09:00-09:30

 

Registrering, kaffe og lett frokost

 

09:30-09:45

 

Åpning/presentasjon

 

09:45-16:00

 

 

 

 

 

 

 

Lokale forhandlinger etter kap. 3.4 og 5 og kap. 3 i bedriftsavtalen

Temaer som blir behandlet:

  • Kort om Akademikerne
  • Gjennomgang av årets sentrale tariffoppgjør
  • Gjennomføring av lokale forhandlinger, kravsprosesser mv.
  • Tallgrunnlag / beregninger /resultater sentralt 2019
  • Drøftingsmøte
  • Lønnsstatistikk
  • Tekniske hjelpemidler
  • Lokalt akademikersamarbeid
  • Utveksling av erfaring
 

Det vil bli avsatt tid til spørsmål og debatt om temaene.

 

Det blir servert lunsj kl 11.30 

 

Presentasjon, Tariffkonferanse Kommune I

 

           

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS