Akademikernes hovedtariffavtale – muligheter og handlingsrom?
 

kl 09:00 -  09:30  

Registrering, kaffe og lett bevertning
 

kl 09:30 – 11:30

 

Akademikernes hovedtariffavtale og tariffoppgjøret 2019

  • Resultatet av tariffoppgjøret 2019
  • Gjennomgang av relevante bestemmelser i HTA

 

kl 11:30-12:30

Lunsj
 

kl 12:30-16:00

 

Handlingsrommet ved lokale forhandlinger

  • Praktisk gjennomføring
  • Konkrete problemstillinger og eksempler på løsninger
  • Tvisteløsning

 

 

 

                   

 

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS