Akademikernes hovedtariffavtale – muligheter og handlingsrom?
 

kl 09:00 -  09:30  

Registrering, kaffe og lett bevertning
 

kl 09:30 - 10:30

 

Akademikernes hovedtariffavtale

  • Om Akademikerne
  • Kort historikk

 

kl 10.30 - 11.30 Tariffoppgjøret 2019
 
  • Resultatet av tariffoppgjøret 2019
  • Lønns- og forhandlingsbestemmellsene i HTA

kl 11:30 - 12:30

Lunsj
 

kl 12:30 - 15:00

 

Gjennomføring lokale forhandlinger

  • Lokale parters ansvar og handlingsrom
  • Problemstillinger og eksempler på løsninger

 


Presentasjon 2019 Tariffkonferanse STAT I

 

                   

 

 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS