Regionkonferanser- ny Hovedtariffavtale - nye muligheter
-Større lokale ansvar og handlingsrom

Tariffkonferanse for tillitsvalgte i statens tariffområde

 

 

Program
 
"Ny Hovedtariffavtale - nye muligheter
- Større lokalt ansvar og handlingsrom"


kl. 09.30 – 10.00

Registrering, kaffe og rundstykker

 

kl. 10.00 – 10.15

Akademikernes lønnspolitikk
 
10.15 - 1045.
Lønnsforhandlinger i staten frem til i dag
 
10.45
Pause

 

11.00- 13.00
Hovedtariffoppgjøret 2016
(kort pause ved behov)
  • Gjennomgang av ny struktur og nye bestemmelser
  • Forhandlingssteder og delegering
  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Tillitsvalgtes rolle
  • Akadmikersamarbeid
 
13.00 -14.00
Lunsj
 
 
14.00 - 15.00
Veien videre mot 2017
  • Ny hovedtariffavtale
  • Pensjon
 

 

Slutt 
 
 
 

 

 
                    


 

Meetiongs Logo Powered by WebSite AS